57.Alay Birim Komutanlığı | Ayyıldız Tim - Hacked | 57.Alay Birim Komutanlığı | Ayyıldız Tim - Hacked |
57.ALAY HACKED BY AYYILDIZ TİM
" Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. "
" Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, "
" Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! "

" We Are Turkish Cyber Army Hacked - Türkün Siber Ordusu "


LEDÜN ABDAL | KEREM ŞAH NOYAN
KILIÇ ARSLAN | MEHMED SAİD
HALİL KUT | AKIN ALP | MUHAMMED MECDEDDİN
57.ALAY BİRİM BAŞKANLIĞI | ŞAFAK OPERASYONU